תבחיני נשק וקריטריונים לרישיון כלי ירייה - EesyServing

תבחיני נשק וקריטריונים לרישיון כלי ירייה

תהליך הוצאת רישיון נשק הוא תהליך המיושם אל מול האגף לרישוי כלי ירייה הפועל מטעם המשרד לביטחון לאומי (המשרד לביטחון פנים), כאשר תהליך הרישיון כולל בתוכו בין היתר עמידה בתנאי סף מקדימים והוכחה לכך שמגיש הבקשה הינו בעל זכאות לנשיאת כלי נשק, וזאת בהתאם למספר קריטריונים הקבועים בחוק. לפניכם, רשימת הקריטריונים המלאה לנשיאת כלי ירייה כחלק מהזכאות לקבלת רישיון.
​​​​​​​
קריטריונים רישיון נשק

מקום מגורים / עבודה / לימודים

ברשימת מקומות אלו נכללים מקומות מגורים/עבודה/לימודים שהמשטרה המליצה לגביהם שהם מצדיקים רישיון לנשיאת נשק.

משרתי ו/או בוגרי כוחות הביטחון

כל אדם שהוא קצין בדרך סגן ו/או נגד בדרגת רס"ר ומעלה בצה"ל ו/או בעלי דרגות מקבילות בכוחות הביטחון השונים.

בוגרי שירות ביטחון בעלי הכשרה צבאית ייחודית

כל אדם שהינו בוגר שירות קרבי כלוחם באחת מהיחידות אשר נקבעו בחוק והוסכמו על ידי כוחות הביטחון, לרבות, בוגרי שירות בהכשרת רובאי 07 ומעלה.

בעלי הכשרה ייחודית

ברשימת בעלי ההכשרות הייחודיות הזכאים לשאת רישיון נשק ונשק נכללים: 
  • בוגרי קורס מאבטחים ברשות שדות התעופה 
  • בוגרי שירות הביטחון הכללי (שב"כ) 
  • בוגרי שירות במשרד הביטחון (מלמ"ב)

קציני ביטחון בגוף מוכר 

כל אדם אשר שימוש בפועל כקצין ביטחון בגוף מוכר על ידי משטרת ישראל.

שוטרים ומתנדבים במשטרת ישראל

כל אדם שהינו שוטר פעיל ו/או שוטר בעבר אשר שירת שנתיים לפחות, וכל אדם שהינו מתנדב פעיל במשטרת ישראל על פי אישור המשטרה.

עובדים ומתנדבים בגופי ההצלה השונים 

כל אדם העונה על הקריטריונים הבאים:
  • עובדי מד"א בשירות קבוע ופעיל, בעלי ותק של שנה לפחות
  • עובדי ו/או מתנדבי זק'"א בעלי וותק של שנה אחת לפחות 
  • עובדי ו/או מתנדבי איחוד הצלה ישראל, בעלי וותק של שנה אחת לפחות 
שימו לב - הזכאות לנשיאת נשק עפי" קריטריון זה נקבע בהתאם לאופי התפקיד במסגרת העבודה ו/או ההתנדבות.

מובילי חומר נפץ 

בעל רישיון רכב ונהיגה בעל אישור להובלת חומר נפץ ו/או כל עובד אצל מעסיק המחזיק בהיתר ממשרד הכלכלה להובלת חומרי נפץ. חשוב לציין שהמוביל חייב להיות מועסק כ-3 חודשים לפני הגשת הבקשה לרישיון ונשיאת נשק.

לוחמי אש בשירות פעיל

כל לוחם אש בעל וותק של שנתיים לפחות.

מדריכי ירי פעילים 

כל אדם המחזיק ברישיון מדריך ירי ומשויך למטווח קליטה מורשה.

כל ספורטאי - יורה פעיל

כל אדם שהינו ספורטאי ירי פעיל הרשום בהתאחדות הקליעה, שנתיים רצופות לפחות.

צייד

כל אדם המחזיק ברישיון ציד ו/או היתר צידה בתוקף מטעם רשות הטבע והגנים.

וטרינר

כל אדם שהינו וטרינר המוכר על ידי משרד הבריאות ו/או מי שעובד תחת פיקוח וליווי צמוד של וטרינר. חשוב לציין שהרישיון לנשיאת נשק במקרים אלו תקף לצרכים וטרינרים בלבד.

מדביר מוסמך

כל אדם המחזיק ברישיון מדביר מוסמך ברמה 2 ומעלה, המחזיק ברישיון מדביר, כאשר הרישיון לנשיאת נשק נועד לצרכי נשיאת רובה אוויר בלבד.

מורי דרך

כל אדם שהינו מורה דרך מוסמך בעל תעודה בתוקף.

חקלאים

כל אדם העוסק בפועל בחקלאות, זכאי לרישיון נשיאת נשק במידה וקיימת המלצה של קצין הביטחון מטעם המועצה המקומית בה הוא עובד, וכן, בהמלצת קצין הביטחון של המועצות האזוריות.

זכאות לרישיון נשיאת נשק ניתנת גם לאזרחים המעוניינים לשמור על כלי ירייה אשר הושבת לצמיתות, וזאת בהתאם לתנאי הסף לשמירת נשק כמזכרת בהתאם לתנאי האגף לרישוי כלי ירייה. 

חשוב לדעת: הגשת בקשות לרישיון נשק מחייבת עמידה בתנאי סף מקדימים גם לאדם היכול להוכיח זכאות לנשיאת נשק בהתאם לאחד או יותר מהקריטריונים הבאים.