מי רשאי להגיש בקשה לרישיון נשק? - EesyServing

מי רשאי להגיש בקשה לרישיון נשק?

מי זכאי להגיש בקשה לרישיון נשק?


הגיל מינימלי לקבלת רישיון נשק בהתאם לחוק הוא:
 • אזרח ישראל שלא שירת (27 שנים)
 • תושב קבע שאינו אזרח ישראל שלא שירת (45 שנים).
 • אזרח ישראל או תושב קבע שסיים שירות סדיר (18).
 • אזרח ישראל או תושב קבע שסיים שירות לאומי או שירות
 • אזרחי בישראל של שנתיים (21 שנים).
התבחינים לפיהם אדם זכאי לקבלת ראיון עבור רישיון נשק:
 • המלצה פרטנית של משטרת ישראל.
 • שירות בכוחות הביטחון – הכשרה צבאית ייחודית.
 • הכשרה ייחודית.
 • קצין ביטחון בגוף מוכר.
 • שוטרים ומתנדבים במשטרת ישראל.
 • עובדים ומתנדבים בגופי ההצלה.
 • הובלת חומר נפץ.
 • לוחם אש (כבאי) בשירות פעיל.
 • מדריך ירי.
 • ספורטאי – יורה פעיל.
 • צייד.
 • וטרינר או מי שעובד תחת פיקוחו וליוויו הצמוד של וטרינר.
 • מדביר.
 • מורה דרך.
 • חקלאי.
 • מזכרת – מי שקיבל מזכרת.
חלק מהתבחינים הינם דורשים אישורים יותר ממוקדים. ניתן לברר את זכאותך אצלנו בחברת EesyServing. כמו כן, אנשים שאינם כשירים רפואית או פלילית אינם זכאים לרשיון נשק. סיבות אלו מהוות צורך בבדיקה מקיפה יותר שגם לגביה  ניתן לברר אצל המומחים שלנו.

אדם עם אקדח ביד