מי זכאי לרישיון נשק? - EesyServing

מי זכאי לרישיון נשק?

אירועי ה-7 באוקטובר העמיקו את הצורך בביטחון אישי אצל כל אחד ואחת מאיתנו, ובתוך כך, יצרו עניין הולך וגבר בקרב מאות אלפי מאזרחי ישראל בכל הנוגע לתהליכי רישוי להחזקת נשק. בעמוד שלפניכם תוכלו למצוא תשובה מקיפה בשאלה המופיעה בכותרת: מי זכאי לרישיון נשק בישראל. 

תנאי סף לקבלת רישיון נשק - מה חשוב לדעת?

בפתח הדברים, נציין את העבודה שתהליך הוצאת רישיון נשק מנוהל אל מול האגף לרישוי כלי ירייה הפועל מטעם המשרד לביטחון לאומי (המשרד לביטחון פנים), כאשר על מנת לקבל רישיון לנשיאת נשק, מבקש הבקשה להחזקת רישיון נשק, נדרש לעמוד במספר תנאי סף וקריטריונים נוספים הידועים בשם הכולל: תבחיני נשק וקריטריונים לרישיון כלי ירייה.

רישיון לנשיאת נשק מתאפשר לגבי כל אזרח/ית במידה ומתקיימים לגביו כל אחד מתנאי הסף הבאים:
  1. מגיש הבקשה לרישיון נשק הינו אזרח/ית ישראלי/ת ו/או תושב/ת קבע בישראל, אשר שהה בישראל באופן רציף במהלך 3 השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה לרישיון נשק. 
  2. מגיש הבקשה הינו בעל שליטה בסיסית בשפה העברית, וזאת לצורך מענה על תשאול שייערך לו ולצרכי הבנת ההוראות והנהלים הנדרשים לצרכי תהליך הרישוי והרישום. 
  3. מגיש הבקשה מחזיק ברשותו הצהרת בריאות חתומה על ידי רופא, שמעידה למעשה על כשירותו הפיזית והנפשית לשאת כלי ירייה. 
מעבר לכך, קיים גיל מינימלי המאפשר הגשת בקשה לרישיון נשק, כאשר הגיל המינימאלי עבור אזרחים של סיימו את שירותם הסדיר בצה"ל הוא 27 ואילו הגיל המינימלי עבור תושבי קבע בישראל שאינם אזרחים ולא סיימו את שירותם הסדיר הוא 45. 

כמו כן, חשוב לציין שמעבר לתנאי הסף המופיעים לעיל, מגישי הבקשה נדרשים לעמוד בתוכנית הכשרה ייעודית במסגרת תהליך הוצאת רישיון נשק. 
זכאות לרישיון נשק​​​​​​​

אם כך, מה הם הקריטריונים לקבלת זכאות לרישיון נשק?

כפי שציינו לעיל, בנוסף לתנאי הסף לקבלת רישיון נשק, מגישי הבקשה נדרשים להוכיח שמתקיימים לגביהם אחד או יותר מהקריטריונים המופיעים ברשימת הקריטריונים (תבחינים) המקנים זכאות לרישיון נשק, וביניהם, מקום מגורים/עבודה/לימודים שעל פי המלצות המשטרה מצדיק מתן רישיון לנשיאת נשק. כמו כן, ברשימת הקריטריונים נכללים משרתי ו/או בוגרי כוחות הביטחון, עובדים ו/או מתנדבים במשטרת ישראל, גופי הצלה וכדומה. 

מה חשוב לדעת על תהליך הוצאת רישיון נשק?


במידה והינכם בעלי זכאות להוצאות רישיון נשק, תדרשו לתהליך שהתחלתו בהגשת בקשה לרישיון לכלי נשק פרטי. לאחר קליטת הבקשה באגף לרישוי כלי ירייה, תדרשו לריאיון רישי בלשכת הרישוי ולאחר מכן, במידה ותמצאו זכאים, תקבלו אישור מותנה שלאחר קבלתו תדרשו לתשלום אגרה ומעבר של הכשרה ראשונית במטווח. בנקודה זו נציין שבמקרים מסוימים לא תדרשו לריאיון אישי וזאת בהתאם לקריטריונים בהם אתם עומדים בהתאם לתבחיני הזכאות לקבלת רישיון נשק. עם סיום ההכשרה הנדרשת בהצלחה, יישלח לביתכם רישיון זמני ותוך 90 יום יישלח אליכם רישיון מגנטי. 

חשוב לדעת, משך ההכשרה למי שאינו בקיא בתפעול נשק, עומד על 4.5 שעות, כאשר מסלול ההכשרה כולל הכשרה עיונית ומעשית כאחד. את ההכשרה העיונית תהי חייבים לעבור על מנת להתקדם להכשרה המעשית הכוללת ביצוע אימוני ירי ומבחן מעשי. חשוב לנו לציין שאישור על ההכשרה תקף לתקופה של עד 3 חודשים, במהלכה תוכלו להשלים את התהליך להוצאת רישיון זמני ולאחר מכן קבלת רישיון מגנטי. 

אם גם אתם עומדים בתנאי הסף לקבלת זכאות עבור רישיון נשק ומתעניינים בתהליך, אנו מזמינים אתכם לעיין בתבחינים השונים המאפשרים זכאות לרישיון נשק בישראל.