בקשת רישיון נשק המדריך מלא - EesyServing

בקשת רישיון נשק - המדריך מלא

בחודשים האחרונים, בעקבות אירועי ה-7 לאוקטובר, זינק מספר הבקשות לרישיון נשק, והדבר מעיד יותר מכל דבר אחר על הצורך בנשיאת נשק כאמצעי להגברת הביטחון האישי של כל אחד ואחת מאיתנו. יחד עם זאת, חשוב לנו לציין שלא כל אדם במדינת ישראל רשאי לשאת כלי ירייה כזה או אחר, ובכדי לקבל רישיון נשק תדרשו לעמוד בתנאי סף מקדימים, ובנוסף, להוכיח כי הינכם עומדים באחד או יותר מהקריטריונים המאפשרים זכאות לרישיון נשק ונשיאתו. כמו כן, תהליך הנפקת רישיון נשק כולל בתוכו קורס הכשרה והסמכה לנשק, ורק בסיומו, יתאפשר לכם לרכוש נשק ולשאת אותו בצמוד לרישיון המוענק לכם. 

הגשת בקשה לרישיון נשק - מאיפה מתחילים?

על מנת להגיש בקשה לרישיון נשק, אנו ממליצים לכם לבדוק תחילה את זכאותכם, בהתאם לתנאי הסף המקדימים ורשימת התבחינים (קריטריונים) הקבועים בחוק. את זכאותכם תוכלו לבדוק באמצעות מחשבון לבדיקת זכאות לרישיון כלי ירייה באתר המשרד לביטחון לאומי

הגשת הבקשה - מה חשוב לדעת?

במידה ואתם עומדים בתנאי הסף ובאחד ו/או יותר מהקריטריונים לקבלת רישיון נשק, תדרשו להגיש בקשה לרישיון לכלי נשק, כאשר הבקשה ניתנת להגשה באמצעות טופס מקוון במערכת ההזדהות הממשלתית. לכל בקשה לרישיון נשק, תדרשו לצרף את המסמכים הרלוונטיים הבאים: 
 • הצהרת בריאות חתומה על ידי רופא 
 • צילום תעודת זהות וספח 
 • אישור על שירות צבאי ו/או שירות לאומי אזרחי ו/או אישור בהינתן פטור משירות 
ומסמכים נוספים התומכים בפרטי הבקשה ויכולים להעיד על כך שמגיש הבקשה עומד בתנאי הסף ובאחד או יותר מהקריטריונים הנדרשים. 

דרישות סף לקבלת רישיון נשק

דרישות הסף לקבלת רישיון נשק כוללות:
 • מבקש הרישיון הינו אזרח/ית ו/או תושב/ת קבע בישראל – אשר התגורר בישראל במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת בקשתו ו/או סיים שירות לאומי/צבאי.
 • מבקש הרישיון נדרש לידיעת השפה העברית על מנת להבין את ההוראות הנדרשות ממנו במסגרת תהליך הנפקת הרישיון ועל מנת לעבור את הריאיון אליו הוא יידרש לאחר הגשת הבקשה.
 • מגיש הבקשה נדרש להחזיק ברשותו הצהרת בריאות חתומה על ידי רופא. 
מעבר לכך, חשוב לציין שקיים גיל מינימאלי להגשת הבקשה, כאשר מי ששירת בצה"ל יכול לקבל רישיון לנשק החל מגיל 18, וכל אדם ששירת בשירות לאומי רשאי לקבלת הרישיון החל מגיל 21. אזרחים שלא שירתו בצבא יוכלו לקבל רישיון נשק לאחר הגיעם לגיל 27, כאשר תושבי קבע שאינם אזרחים אינם יכולים להגיש את הבקשה לאחר גיל 45. 

מה הם קריטריונים לקבלת רישיון לנשק?

הקריטריונים לקבלת רישיון ונשיאות נשק בישראל הם למעשה רשימת הסיבות בגינן מותר לשאת כלי ירייה פרטי בישראל, וביניהן, מקום מגורים באזור שלגביו המשטרה מצדיקה את הצורך בנשיאת כלי נשק פרטי, עבודה ו/או התנדבות בכוחות הביטחון וגופי ההצלה השונים, וזאת לצד רשימת קריטריונים מלאה שכל אחד מהווה תבחין המקנה את הזכות לקבלת רישיון נשק. 

במידה ואתם עומדים בתנאי הסף ובאחד או יותר מהקריטריונים לקבלת רישיון נשק, תוכלו להגיש את הבקשה ולהמשיך בתהליך הוצאת הרישיון בהתאם לשלבים הבאים: 
 • ראיון אישי - לאחר קליטת בקשתכם לרישיון נשק, יישלח אליכם מסרון עם מועד זימון תור לריאיון אישי אותו תדרשו לקיים במשרד הרישוי של האגף לרישוי כלי ירייה, הקרוב למקום מגוריכם. חשוב לציין שישנם מקרים בהם מגישי הבקשה זכאים לפטור מריאיון. 
 • מתן אישור מותנה - אישור זה מקנה לכם את הזכות להשתתף בקורס הכשרה ראשוני המתקיים במטווח. 
 • תשלום אגרה בסך 65 ₪ (נכון לשנת 2023)
לאחר מכן, תדרשו להכשרה עיונית ומעשית במטווח המוסמך לצורך כף על ידי האגף לרישוי כלי ירייה. 

בקשת רישיון נשק

מה חשוב לדעת על תהליך ההכשרה?

ההכשרה חייבת להיעשות במטווח מורשה, כאשר משך ההכשרה הינו כ-4.5 שעות, במהלכן תדרשו להכשרה עיונית והכשרה מעשית של אימוני ירי. על מנת לבצע אימוני ירי ומבחן מעשי בסיום ההכשרה, תדרשו לעבור את המבחן העיוני. 

במקרים בהם הינכם בעלי ידע והכשרה קודמת בתפעול כלי ירייה פרטי (אקדח), תוכלו לקבל אישור להכשרה מקוצרת באורך של שעתיים בלבד. אישור זה ניתן במהלך הריאיון האישי במידה ומתקיימים אחד או יותר מהתנאים הבאים: 
 • מגיש הבקשה לרישיון הינו אדם המשרת ו/או שירת בגוף ביטחוני 
 • מגיש הבקשה עבר הכשרה במטווח ב-3 השנים שקדמו להגשת הבקשה 
בסיום ההכשרה בהצלחה, יישלח לביתכם רישיון זמני ובפרק זמן של עד 90 יום יישלח לביתכם רישיון מגנטי. 

מה קורה לאחר קבלת הרישיון?

כל רישיון לנשק בישראל ניתן לתקופה של 3 שנים, במהלכן תדרשו להשלים 2 הכשרות ריענון, הכשרה אחת במהלך השנה השנייה להינתן הרישיון, והשנייה לקראת סוף מועד הרישיון,, וזאת לצרכי חידוש הרישיון. כמו כן, קיימת חשיבות רבה להיכרות עם התקנות הרלוונטיות להחזקת נשק פרטי, וביניהם, התקנות להחסנת נשק בבית. כמו כן, אנו ממליצים לכם לקיים מטווחים באופן קבוע ורציף גם מחוץ ל-2 ההכשרות המחייבות בחוק. 

חוק כלי הירייה - מה חשוב לדעת?

חוק כלי היריה (תש"ט 1949) הוא חוק המסדיר בתוכו את נושא כלי הירייה בישראל, לרבות, נושא רישיון לצרכי נשיאת כלי נשק פרטי. על פי חוק זה, נשיאת כלי ירייה חייבת רישיון על פי המפורט לעיל, כאשר קניה כלי ירייה מותרת אך ורק למי שקיבל רישיון לכלי ירייה. חשוב לציין שבמהלך החודשים האחרונים, לאחר אירועי ה-7 לאוקטובר, הוגשמו באופן משמעותי הקריטריונים לקבלת רישיון נשק.

שימו לב – חוק החזקת נשק בישראל קובע כי חל איסור מוחלט על נשיאת נשק ללא רישיון בתוקף, כאשר החזקת נשק ללא רישיון מהווה עבירת עוון שהעונש המרבי בגינה הוא עד 3 שנות מאסר בפועל.