איך לשמור על כלי נשק בבית? - EesyServing

איך לשמור על כלי נשק בבית?

כל אדם המחזיק נשק בביתו, חייב לעשות זאת על פי ההנחיות של האגף לרישוי כלי ירייה, הכפוף למשרד לביטחון פנים (המשרד לביטחון לאומי). הנחיות אלו תקפות לכלל האזרחים המחזיקים ברישיון נשק כחוק, לרבות אזרחים הנושאים נשק פרטי, עובדי כוחות הביטחון ועובדי חברות שמירה הנושאים בנשק ארגוני. הנחיות אלו כוללות:
 • הנחת כלי הירייה במקום נעול מחוץ להישג ידם של ילדים ומבוגרים 
 • חובת הימצאותה של כספת למטרות החסנת הנשק - על פי ההנחיות, הכספת המיועדת להחסנת נשק חייבת להיות מותקנת במקום מסתור
 • קיימת חובה לפרוק את הנשק מתחמושת לפני כל פעולת החסנה 
 • חל איסור מפורש להותרת כלי הירייה והתחמושת במכונית וחשוב לציין שהדבר מהווה עבירה פלילית
איך לשמור על נשק בבית

מה חשוב לדעת על חובת הימצאות כספת לאחסון כלי נשק?


על פי הנחיות של האגף לרישוי כלי ירייה, חובת החסנת הנשק בכספת, חייבת להיות מיושמת בהתאם לכללים הבאים:
 • כלי הנשק יהיה מאוחסן אך ורק בכספת ייעודית שנבנתה בהתאם למפרט המחייב של מכון התקנים (מפמ"כ 260). 
 • גודל הכספת חייב להיות מותאם לגודל כלי הנשק ונפחו
 • גוף הכספת חייב להיות בנוי מפח פלדה בעובי של 4 מ"מ עם חיזוקים מתאימים באזור המשקוף 
 • בחזית הכספת חייבת להימצא מדרגה שלמעשה תמנע דחיפת הדלת פנימה, ובתוך כך, תשמש כמדרגה נגד אש 
 • מנגנון הסגירה של דלת הכספת חייב להיות מורכב מלפחות 4 בריחים 
 • נעילת הכספת תתבצע באמצעות מנועל ייעודי הנוצר את מערכת הבריחים 
 • הכספת חייבת להיות מעוגנת לקיר או לרצפה באמצעות 4 עוגנים יצוקים בבטון ו/או ברגים מאסיביים המעוגנים היטב. 

אחריות אישית מעל הכול


שמירת כל נשק בבית היא בראש ובראשונה אחריות אישית של נושא הנשק, ולכן, כל אדם המחזיק נשק ברישיון, חייב לשאת באחריות האישית לצורך אחסון הנשק בבית בהתאם להנחיות המפורשות. בנקודה זו, חשוב לנו לציין שהפרת ההנחיות על ידי מחזיק הרישיון ונושא הנשק, עשויה להוביל לביטול רישיון האחזקה בנשק. מעבר לכך, חשוב לציין שהקפדה יתרה על ההנחיות עשויה להציל חיים ולמנוע מקרים בהם מי שאינו מורשה לאחוז בנשק מקבל גישה אליו. לפיכך, ההמלצה הטובה ביותר היא להיצמד להנחיות המפורשות של האגף לרישוי כל ירייה, בכל הנוגע לאופן החזקת נשק בבית, ובתוך כך, לסגל לעצמכם הרגלים נכונים מייד עם הגיעכם הביתה. באופן זה, תוכלו להבטיח לעצמכם הגנה מיטבית על כלי הנשק שבבעלותכם ואף למנוע גישה מאנשים שאינם מורשים לאחוז בכלי הנשק שבבעלותכם. 

חשוב לדעת: החזקת נשק /או חלקי נשק, שלא כחוק, לרבות, החזקת תחמושת ואפילו מחסניות ריקות מתחמושת היא עבירה מסוג עוון שהעונש הקבוע בחוק בגינה הינו עד 3 שנות מאסר. בנוסף, חשוב לציין שהחזקת נזק ללא רשות לכך (כלומר ללא רישיון להחזקת נשק), היא עבירה מסוג פשע שהעונש המקסימאלי המוטל בגינה הוא עד 7 שנות מאסר. 

כיום, לנוכח ריבוי הבקשות לרישיון נשק בעקבות אירועי ה-7 לאוקטובר, קיימת חשיבות רבה שכלל מבקשי רישיונות הנשק, יכירו בחשיבות של החזקת נשק בבית בהתאם להנחיות וימנעו מקרים העשויים לגרום לתאונות נשק קטלניות ו/או למקרים של גניבת נשק. 

למידע נוסף: הנפקת רישיון נשק | תבחיני נשק וקריטריונים לרישיון כלי ירייה